Χτύπημα στο κεφάλι

Σε περίπτωση τραυματισμού του παιδιού στο κεφάλι… ιδίως μετά από πτώση από ύψος.

Προσοχή για:

 • Αλλαγή στην συμπεριφορά του παιδιού
  • υπνηλία ή
  • έντονη ανησυχία-εκνευρισμό
 • Νευρολογικά σημεία
  • αστάθεια στο βάδισμα
  • εμετό χωρίς λόγο
  • διπλωπία (να τα βλέπει το παιδί διπλά, ή να μη βλέπει καλά)

Εάν το παιδί μετά από χτύπημα στο κεφάλι παρουσιάσει κάποιο από τα παραπάνω να επικοινωνήσετε άμεσα με γιατρό.

Κρισιμότερα είναι τα πρώτα δύο 24ωρα.